Γιώργος Ξανθόπουλος

IT Manager & Technical Support

Ο Γιώργος είναι ο IT Expert της ομάδας με εμπειρία στην υποστήριξη και στην ανάπτυξη μεγάλων έργων πληροφορικής.

gxanthop@connect.net.gr
+30 2310 55.94.85