Κατοχή και χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού

11 Δεκ
2019

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΦΑΝΕΙΣ & ΑΦΑΝΕΙΣ

Για πολλά χρόνια η εξασφάλιση λογισμικού χωρίς το κόστος της αγοράς επίσημης άδειας ή κλειδιού γνησιότητας αποτελούσε μια ελκυστική επιλογή για πολλούς εφόσον μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις κάτι τέτοιο σήμαινε ότι η επιχείρηση θα “γλίτωνε” από μεγάλα έξοδα. Κι αν αυτό το πολλαπλασιάζαμε κάθε φορά με τις θέσεις εργασίες που απαιτούσαν αντίστοιχες ποσότητες αδειών τότε μιλάμε για ένα σεβαστό κεφάλαιο που καλούνταν να καλύψει κάθε επιχείρηση.

Έτσι αναπτύχθηκαν επιχειρήσεις μια ολόκληρης γενιάς που δεν αντιλαμβάνονται ότι η αγορά λογισμικού θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος επένδυσης για την εκκίνηση μιας επιχείρησης και που δεν κατανοούν τους κινδύνους της αγοράς και κατοχής “πειρατικού” ή μη αδειοδοτημένου λογισμικού.

Με το ποσοστό του 61%, η Ελλάδα κατατάσσεται 3η ανάμεσα στις πρώτες πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μεγαλύτερα ποσοστά πειρατείας, μετά τη Βουλγαρία (64%) και τη Ρουμανία (63%), και ακολουθούμενη από τη Λετονία και τη Λιθουανία (με ποσοστό 54% και οι δύο), και την Πολωνία (53%).

Συγκεκριμένα: Τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, προστατεύονται με βάση τον Ελληνικό Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Επομένως, κατοχή και χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού ή Πειρατεία Λογισμικού θεωρείται η χωρίς άδεια χρήση ενός προγράμματος Η/Υ, στην οποία περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, αναπαραγωγή, αντιγραφή και διανομή του.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

  • Ο παραβάτης σε περίπτωση ελέγχου υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση ίση με το διπλάσιο της λιανικής τιμής των προϊόντων λογισμικού, ενώ σε μερικές περιπτώσεις προβλέπεται και ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη και συνδυασμό με υψηλές χρηματικές ποινές.
  • Το ΣΔΟΕ, οι Αστυνομικές, Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές είναι επιφορτισμένες από το νόμο για τη διενέργεια ελέγχων λογισμικού και παράλληλα με τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €1.000 για κάθε ένα μη αδειοδοτημένο αντίγραφο λογισμικού που εντοπίζεται.
  • Οι Αρχές που διενεργούν τους ελέγχους είναι επιφορτισμένες να ενημερώσουν τους δικαιούχους (αντίστοιχες εταιρείες λογισμικού π.χ. Microsoft, Adobe κτλ.) για τα ευρήματα των ελέγχων προκειμένου οι τελευταίοι να διεκδικήσουν την αντίστοιχη αποζημίωση από τους παραβάτες.
  • Η Microsoft συγκεκριμένα, έχει το δικαίωμα να λάβει δικαστική εντολή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του φερόμενου ως παραβάτη και να εισέρχεται χωρίς προειδοποίηση στις εγκαταστάσεις του (κεντρικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, υποκαταστήματα και κάθε χώρο που χρησιμοποιεί προς εκτέλεση των εργασιών του) προκειμένου να διαπιστώσει την προσβολή των δικαιωμάτων της.

 

ΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

  • Το μη αδειοδοτημένο και το παραποιημένο λογισμικό (που περιλαμβάνει μεθόδους τύπου “crack”) ενέχει πολλούς κινδύνους ασφαλείας και μπορεί να προκαλέσει πολλαπλές παραβιάσεις ασφαλείας των ηλεκτρονικών συστημάτων, κλοπή ή απώλεια εμπιστευτικών δεδομένων, αστοχίες του συστήματος και πολλαπλά σφάλματα λειτουργίας και, το πιο ανησυχητικό, εμφανίσεις κακόβουλου λογισμικού, ιών κτλ.
  • Το μη αδειοδοτημένο λογισμικό δεν έχει τη δυνατότητα ενημερωμένων εκδόσεων και επιδιορθώσεων.
  • Το παραποιημένο λογισμικό προέρχεται τις περισσότερες φορές από άγνωστες πηγές με κακόβουλα κίνητρα που όταν αυτά αποκαλύπτονται η ζημιά στην εταιρεία είναι ανυπολόγιστη.

 

Σε όλα αυτά αξίζει να αναφερθεί ότι ο νόμος υπολογίζει ως υπεύθυνο τον εργοδότη για οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά κάθε προσώπου που απασχολείται από την επιχείρηση και, ως εκ τούτου, οι εξακριβωθείσες πράξεις ή/ και παραλείψεις των υπαλλήλων επιφέρουν κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο εναντίον του εργοδότη.

Η CONNECT, με βάση όλα τα παραπάνω που περιγράφουν τους κινδύνους αγοράς, κατοχής και χρήσης μη αδειοδοτημένου λογισμικού, σας προτρέπει να προστατέψετε την υγιή επιχειρηματικότητα αλλά και την προσωπική σας επένδυση μέσω της αγοράς και χρήσης γνήσιου λογισμικού και μέσω της αποτροπής των υπαλλήλων σας από τη χρήση πειρατικού λογισμικού.

Γι’ αυτό το λόγο, αν επιθυμείτε έλεγχο του εξοπλισμού σας για να διαπιστωθεί η ύπαρξη νόμιμου ή παράνομου λογισμικού και να σας προταθούν νόμιμες λύσεις, παρακαλούμε να μας στείλετε σχετικό αίτημα πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τα παρακάτω links:

Nikos Velentzas
author